Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

8. februar kl. 19
Sogneaften i Den gamle Skole. "En butlersliv" med Karl Peter Andersen

23. februar kl. 10
Sangcafe i Den gamle Skole

24. februar kl. 19
Pensionistsammenkomst på Byskovskolen

2. marts kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled

15. marts kl 18.00
Andagt i kirken med efterfølgende ”Gule Ærter” i Den gamle Skole

29. marts kl. 15.00
Strik af dåbsklude i Den gamle Skole

30. marts kl. 10.00
Sangcafe i Den gamle Skole

31. marts kl. 17.00
Gudstjeneste for børn

31. marts kl. 19.00
Pensionistsammenkomst på Byskovskolen

6. april kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled

14. april kl. 17.00
Gudstjeneste i kirken. Efterfølgende spiser vi lam på Den gamle Skole

26. april kl. 19.00
Sogneaften ”Fra Fuglehus til landsby i Burundi”

28- april kl. 19.00
Pensionistkomsammen på Byskovskolen

4. maj kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled

18. maj kl. 19.00 - AFLYST
Aftensang i kirken

19. maj kl. 9.30
Pensionistudvalgets udflugt