Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

Samtlige planlagte arrangementer er under forudsætning af, at myndighederne giver tilladelse til, at de kan afvikles.

11. juni kl. 19 - AFLYST
Aftensang i kirken

17. juni kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

26. juni kl. 18
Sommerfest i præstegården - AFLYST

15. juli kl. 19 - AFLYST
Aftensang i kirken

13. august kl. 19 - AFLYST
Aftensang i kirken
 

Orienteringsmøde angående menighedsrådsvalg i Den gamle Skole
Dato og klokkeslæt se dagspressen