Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

6. september kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

10. september kl. 10
Høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende sammenkomst i Den gamle Skole

13. september kl. 10
Sangcafe i den gamle Skole

19. september kl. 20
Kirkekoncert

3. oktober kl. 19
Sogneaften i Den gamle Skole

4. oktober kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

10. oktober kl. 19
Sangcafe i Den gamle Skole

22. oktober kl. 11.30
Menighedsmøde i Den gamle Skole

1. november kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

8. november kl. 10
Sangcafe i Den gamle Skole

14.  november kl. 19.30
Aften om Luther i præstegården