Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

6. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole

12. juni kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled

13. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole

20 juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole

21. juni kl. 18.00
Sommerfest i præstegården

26. juni kl. 19.00
Aftensang i kirken

27. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole

9. juli kl. 19.00
Kirkegårdsvandring med landskabsarkitekt Birgitte Fink

23. juli kl. 19.00
Aftensang i Kirken

22. august kl. 19.00
Aftensang i Kirken

15. september
Efter gudstjenesten kl. 10 er der udflugt til Stevns. Tilmelding.