Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

6. oktober kl.10
Sangcafe

13. oktober kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

27. oktober kl. 19
Sogneaften v. Kurt Frederiksen

28. oktober kl. 19
Pensionistsammenkomst

3. november kl.10
Gudstjeneste på Vesterled

10. november kl. 10
Sangcafe

16. november kl. 19
Sogneaften ”Udbryderkongen”

25. november kl. 19
Pensionistsammenkomst