Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

19. februar kl. 10
Minikirke begynder i kirken

26. februar kl.10.00
Sangcafé i Den gamle Skole

27. februar 2020 kl. 19
Pensionistsammenkomst på Byskovskolen

4. marts kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

18. marts kl. 10.30-12.00
Formiddagssamtaler om tro og liv i Den gamle Skole

10. marts kl. 19.00
Sogneaften i Den gamle Skole

25. marts kl. 10.00 - AFLYST
Sangcafe i Den gamle Skole

26. marts kl. 19 - AFLYST
Pensionistkomsammen på Byskovskolen

1. april kl. 10 - AFLYST
Gudstjeneste på Vesterled

1. april kl. 10.30-12.00 - AFLYST
Formiddagssamtaler om tro og liv.
Den gamle Skole

9. april kl. 17 - AFLYST
Gudstjeneste i kirken, med efterfølgende spisning af lam i Den gamle Skole

15. april kl. 10.30-12.00 - AFLYST
Formiddagssamtaler om tro og liv.
Den gamle Skole

22. april kl. 19.00 - AFLYST
Sogneaften i Den gamle Skole
"Rejsen til Nordens ende"

29. april kl. 10.30-12.00 - AFLYST
Formiddagssamtaler om tro og liv.
Den gamle Skole

2. maj kl. 07.45 - AFLYST
Tur til Hven
Bussen holder ved Den gamle Skole

12. maj kl. 19.30
Orienteringsmøde menighedsrådet

13. maj kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

28. maj
Sommerudflugt, Pensionistudvalget