Bibelen 2020

Søndag 22. marts kl. 10.00

20. marts 2020 udkommer en ny udgave af Bibelen: Bibelen 2020. En bibel på et mere mundret og nutidigt dansk end den autoriserede udgave fra 1992. Det er ikke en bibeludgave, der skal erstatte den gamle men skal ses som et supplement.

Ved gudstjenesen søndag 22. marts har biskoppen givet tilladelse til, at vi kan bruge Bibelen 2020 til oplæsning denne dag. Så kommer man i kirke søndag 22. marts kan man få en fornemmelse af hvordan den nye bibeludgave lyder.

Majbritt Breinholt Christensen