Formiddagssamtaler om tro og liv

18. marts, 1. april, 15. april og 29. april kl. 10.30-12.00

AFLYST

De første kristne

I løbet af 4 formiddage vil vi møde de første kristne. Peter, der var én af Jesu disciple og Paulus, der blev den første, der skrev om, hvad det vil sige at være kristen, spiller hovedrollen.

Vi tager udgangspunkt i Apostlenes Gerninger, der er det femte skrift i Bibelen. Det fortsætter evangeliernes beretning om Jesus med skildringen af kristendommens tilblivelse og udbredelse fra Jerusalem til Rom. Første gang læses kapitel 1-5.

Der indledes med et kort oplæg. Derefter læses de udvalgte tekster og til sidst er ordet frit. Det forventes, at alle vil deltage i samtalen og at det foregår i en tryg og respektfuld atmosfære, så alle bliver hørt og alle oplever, at der er plads til forskellighed. Vi taler om teksterne og hvad de siger os og det kræver ingen ekspertviden!

Vi mødes hver anden onsdag kl. 10.30-12.00 i Den Gamle Skole, Benløse By 43. Vi mødes 18. marts, 1. april, 15. april og 29. april.

Tilmelding på mail mbch@km.dk eller tlf. 23308689.

Majbritt Breinholt Christensen