Adresser og træffetider

Sognepræst:
(Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)
Søren Legarth
Præstevejen 26, Benløse
Tlf. 57 61 06 60
svl@km.dk
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri

Sognepræst:
Majbritt B. Christensen
Den gamle Skole, Benløse
Tlf. 23 30 86 89
mbch@km.dk
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri

Graver:
Kamilla Nielsen
Graverkontoret, Benløse By 45
Tlf. 57 61 04 84
benloesegraver@gmail.com

Kirketjener:
Peter Karstenberg
Kontor, Benløse By 45
Tlf. 20 56 51 89
benloesekirketjener@gmail.com

Organist:
Lone Svolgaard Jensen
Tlf. 24 23 19 75
lone.bk@mail.dk

Kirkesanger:
Karin Kjerumgaard

Henvendelser vedr.kirkegården:
Kirkeværge
Arne Bjerring
Diget 17
Tlf: 51 29 09 49
ebjerring@outlook.dk

Formand for menighedsrådet:
Inger Glerup
Thyrasvej 9, Tlf. 57 61 41 48
glerup.inger@gmail.com

Kasserer:
Jette Mørkedal
Dron. Margrethesvej 9, Ringsted
Tlf. 57 61 07 68