Gudstjenesteliste

3. september kl. 10.00, 12 s. e. trin
Søren Legarth

10. september kl. 10.00, 13 s. e. trin
Høstgudstjeneste
Majbritt Breinholt Christensen

17. september kl. 10.00, 14 s. e. trin
Majbritt Breinholt Christensen

24. september kl. 10.00, 15 s. e. trin
Søren Legarth

1. oktober kl. 10.00, 16 s. e. trin
Majbritt Breinholt Christensen

8. oktober kl. 10.00, 17 s. e. trin
Majbritt Breinholt Christensen

15. oktober kl. 10.00, 18 s. e. trin
Søren Legarth

22. oktober kl. 10.00, 19 s. e. trin
Søren Legarth

29. oktober kl. 10.00, 20 s. e. trin
Familiegudstjeneste
Majbritt Breinholt Christensen

5. november kl. 10.00, Alle Helgens dag
Søren Legarth
Kl. 16.00
Majbritt Breinholt Christensen

12. november kl. 10.00, 22 s. e. trin
Søren Legarth

19. november kl. 10.00, 23 s. e. trin
Majbritt Breinholt Christensen

26. november kl. 10.00, Sidste s. i kirkeåret
Majbritt Breinholt Christensen

3. december kl. 10.00, 1. s. i advent
Efterfølgende brunch i Den gamle Skole
Søren Legarth