Gudstjenesteliste

18. november kl.10, 25. s.e.trin
Majbritt Breinholt Christensen

25. november kl.10, Sidste s. i kirkeåret
Majbritt Breinholt Christensen

2. december kl. 10, 1.s. i advent
Majbritt Breinholt Christensen

9. december kl. 10, 2.s. i advent
Søren Legarth

16. december kl. 10, 3.s. i advent
Majbritt Breinholt Christensen

23. december kl. 10, 4.s. i advent
De ni læsninger
Søren Legarth

24. december kl 11, Juleaften - Familiegudstjeneste
Majbritt Breinholt Christensen

24. december kl 12.30, Juleaften
Majbritt Breinholt Christensen

24. december kl 14, Juleaften
Søren Legarth

24. december kl 15.30, Juleaften
Søren Legarth

25. december kl 10, Juledag
Majbritt Breinholt Christensen

26. december kl 10, Anden juledag
Søren Legarth

30. december, Ingen gudstjeneste
Se omegnskirkerne

31. december kl 14, Nytårsaften
Søren Legarth

6. januar kl. 10, Helligtrekongers søndag
Søren Legarth

13. januar kl. 10, 1.s. i h.3 k.
Majbritt Breinholt Christensen

20. januar kl. 10, 2.s. i h.3 k.
Søren Legarth

27. januar kl. 10, 3.s. i h.3 k.
Majbritt Breinholt Christensen

3. februar kl. 10, 4.s. i h.3 k.
Søren Legarth

10. februar kl. 10, Sidste s. i h.3 k.
Vikar

17. februar kl. 10, Septuagesima
Søren Legarth

24. februar kl. 10, Seksagesima
Vikar