Indskrivning af konfirmander

Kære kommende konfirmander og forældre.

Så er det tid til planlægning af næste års konfirmandundervisning.

Indskrivning til konfirmandundervisning for elever, bosat i Benløse sogn, der nu går i 6. BA på Byskovskolen, afd. Benløse, finder sted i Præstegården, Præstevej 26, den 18. juni kl. 17.00 (konfirmation 8. maj 2020).

Indskrivning til konfirmandundervisning for elever bosat i Benløse sogn, der nu går i 6. BB på Byskov­skolen afd. Benløse, finder sted i Præstegården, Præstevej 26, den 18. juni kl. 19.00 (konfirmation 10. maj 2020).

Dåbsattest medbringes.

Venlig hilsen
Søren Legarth, sognepræst i Benløse

 Tirsdag 18. juni kl. 17.00 indbydes elever fra Byskovskolen afd. Asgård 6.aa til indskrivning til konfirmation 9. maj 2020.

Mødet finder sted på Den gamle Skole, Benløse By 43, lige ved gadekærret. Ved mødet vil jeg orientere om undervisningen og om konfirmation.

Ved mødet udfyldes en tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen
Majbritt Breinholt Christensen, sognepræst i Benløse