Indskrivning af konfirmander

Konfirmandindskrivning for elever fra kommende 7.A og 7.B med forældre, som tilhører Benløse sogn

Der er er indskrivning til konfirmandundervisning 2018 – 2019 i Den gamle Skole ved kirken.

Der vil blive givet en kort orientering om næste sæson og de kommende konfirmationer.

Indskrivning for elever fra 7.A og deres forældre finder sted den 31. maj kl. 17.
Indskrivning for elever fra 7.B og deres forældre finder sted den 31. maj kl. 18.30.

Dåbsattest medbringes.

Søren Legarth

 Kære kommende konfirmander og forældre

Der indbydes til konfirmandindskrivning for elever i 6.aa der skal konfirmeres 18. maj 2019.

Mødet finder sted onsdag 27. juni kl. 17.00-17.30 i Den Gamle Skole, Benløse By 43, lige ved gadekærret. Mødet giver mulighed for, at vi kan møde hinanden og jeg vil fortælle lidt om undervisningen og om den kommende konfirmation. På mødet skal der udfyldes en indskrivningsblanket.

Er det ikke muligt, at deltage i mødet kan man henvende sig på mail mbch@km.dk for nærmere information.

Med venlig hilsen

Majbritt Breinholt Christensen, sognepræst i Benløse