Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 9. juli kl. 19.00

Som led i det snart tilendebragte kirkegårdsprojekt, får vi besøg af landskabsarkitekt Birgitte Fink. Efter rundvisningen mødes vi på Den gamle Skole til en forfriskning.

I 2013 fik vi til opgave at udføre en helhedsplan for Benløse Kirkegård. En opgave, der udviklede sig til en samlet plan for hele området omkring kirken. En plan, der indeholdt renovering af   adgangsforholdene til kirken, af anlæggene omkring graverkontoret, materialepladsen, parkeringspladsen og selve Sognegården. En spændende og omfattende opgave, som er løst i et meget tillidsfuldt, konstruktivt og godt samarbejde med menighedsrådet.
Selve kirkegården er udvidet med et stykke af gadejorden og indeholder nu nye gravstedsformer i form af grave med fælles bundplantninger og stauder. Området med græsklædte grave er udvidet. Nye egetræer og bøgehække danner nu begrænsning mod byen, og den ældste del af kirkegården er blevet markeret med opretning af stendiget og en taksplantning, således at man tydeligt fornemmer den gamle struktur.

Adgangen til kirken har fået en enkel og handicapvenlig sti i granit, og selve parkeringsområdet er blevet højnet med plantninger og med en grøn afgrænsning i form af vedbendnet omkring materialekummerne.

Omkring Sognegården er der nu en velintegreret sti, der er handicapvenlig og samtidig forbinder haverummet med bygningen. Haven er ligeledes renoveret, og området inviterer sammen med bygningens rum til aktiviteter af forskellig slags.

Langs Sognegårdens facade mod gadekæret er der sket en forenkling i form af trin og plantning, således at der bliver en bedre sammenhæng til gadekæret, og således at man spærrer for støjende gennemkørsel af motorkøretøjer. 

Birgitte Fink