Menighedsrådet


Mit navn er Svend Åge Jørgensen, 71 år ung, bosat i Gl. Benløse tæt ved vores dejlige kirke og på 50’ tyvende år gift med Con­nie.
Jeg ser min kom­mende opgave som medlem af menighedsrådet at være med til at bevare og vedligeholde vores kirke og skønne omgivelser.
Min organisatoriske erfaring har jeg gennem et langt liv inden for idræt ( boksning), hvor jeg har været formand for boksningens hovedorganisation( DaBU ) der har over 10.000 medlemmer. I dag er jeg sekretær i den lokale bokseklub ligesom jeg er bestyrelsesmedlem i Ringsted Idrætsunion.
Netop arbejdet inden for idræt gør at jeg kender behovet for at aktivere de unge,så de kan få et godt og sundt liv til gavn og glæde for hele samfundet. Dette vil jeg bruge mine kræfter på i menighedsrådet således at vi kan få flere unge til at besøge kirken og deltage i det kirkelige liv og fællesskab.
En kirke for alle – såvel gamle som unge – skal være min målsætning.
Svend Åge Jørgensen
 


Jeg er 70 år, og be­­gynder nu på min tredje periode som valgt til me­­nig­hedsrådet.
Jeg blev pensioneret i 2010 efter et arbejdsliv på lederniveau som skoleleder for social- og sundhedsuddannelserne. Det har givet mig viden og erfaringer, som jeg i dag drager nytte af som medlem af menighedsrådet.
Ligeledes har jeg med min masteruddannelse i Public Policy erhvervet en viden jeg bruger i menighedsrådsarbejdet.
Med baggrund i mine oplevelser de første 8 år, vil jeg i det nye menighedsråd arbejde for, at vi fortsat udvikler børne-ungdomsarbejdet, stadig arbejder ud fra at vi er en folkekirke der tilgodeser såvel det traditionelle nemlig højmessen, men også i menighedsrådets arbejde til stadighed diskuterer, hvordan vi får mere kirke for pengene.
Ligeledes vil jeg arbejde for, at der bliver større aktivitet for sognets beboere i form af studiekredse, frivillig indsats med tiltag for enlige, samt udvikling af ungdomsarbejdet i form af klubaktiviteter o.l.
Inger Glerup
 


Jeg er til daglig fremmedsprogslærer på ZBC her i Ringsted og bor i Benløseparken. Som nyvalgt me-nighedsrådsmedlem ser jeg frem til det kommende arbejde og specielt de mange spændende arrangementer, der foregår i kirken og præstegården.
Ib Steffen Pedersen
 


Jeg er født og opvokset i Benløse, er gift med Henrik og vi har fire børn. I sommer er vi blevet beriget med vores første barnebarn. Jeg er dagplejer og nyder dagligdagen med mine dagplejebørn.
Det er min tredie periode i menighedsrådet og jeg glæder mig til samarbejdet med det nye råd, samt med personalet og præsterne.
Vi har en skøn kirke i Benløse, den skal vi værne om. I dag har de fleste en meget travl hverdag, så jeg mener at det er vigtigt at holde fast i nogle af de gamle dyder. En højmesse om søndagen eller et andet af kirkens hyggelige arrangementer, giver et dejligt pusterum med tid til ro og fordybelse.
Charlotte Jørgensen
 


Mit navn er Else Marie Schou og jeg er 69 år gammel. Jeg har sammen med min familie boet i Benløse siden 1977. Jeg har siddet i menighedsrådet i to omgange. Først en periode i midten af 80érne og senest i den forløbne periode.
Det har været en spændende og lærerig periode, hvor der er gennemført mange ting. Jeg har sat stor pris på det gode samarbejde, både med hele personalegruppen, men også med menighedsrådet indbyrdes.
Jeg har i den forløbne periode været en del af aktivitetsudvalget og har haft medindflydelse på de aktiviteter og arrangementer som menighedsrådet har stået for. Det har været en fornøjelse at erfare hvor bred en opbakning, der har været været fra borgernes side til disse. Desuden har jeg siddet i udvalget for Den gamle skole, der er et meget velfungerende Sognehus, der bliver benyttet meget både til undervisning og arrangementer forestået af præster og menighedsråd. Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle også i fremtiden.
Else Marie Schou
 


Jeg hedder Lillian Jonesen, og har boet i Benløse det meste af mit voksne liv. Ud over mit arbejde i Ring-sted Hjemmepleje bruger jeg tid i Benløse gymnastikafdeling og i min oase af en kolonihave.
Da jeg er bruger af kirken, synes jeg det kunne være interessant også at følge arbejdet i menighedsrådet.
Lillian Jonesen
 


Mit navn er Connie Jørgensen, 70 år og gift med Svend Åge. Bo­siddende i Gl. Benløse tæt ved vores kønne kirke.
Jeg har sagt ja til genvalg for en ny 4 årig periode til menighedsrådet for Benløse Kirke, fordi jeg syntes arbejdet i menighedsrådet er motiverende og nødvendigt for at skabe aktiviteter til gavn for vores dejlige kirke og de pragtfulde omgivelser vi bor i.
Netop Benløse Kirkes mange aktiviteter er et spændende islæt for kirkens store menighed, disse mange aktiviteter skal bevares og gerne udbygges, så derfor min interesse for arbejdet i menighedsrådet.
Connie Jørgensen
 


Jeg er 67 år og har boet i Benløse By siden 1972. Jeg er gift og har 2 børn og 3 børnebørn.
Jeg har været en del af Benløse me­-
nighedsråd siden 2008. De før­ste 4 år som med­­lem af rådet, de sidste 4 år som 1. suppleant. Nu syntes jeg, at tiden og lysten til igen at være medlem på ”fuld tid” meldte sig.
Det siddende menighedsråd har gjort et stort arbejde, med et meget flot resultat. Det være sig på kirkegården, ved graverkontoret og ”Den gamle skole”.
Jeg glæder mig til arbejdet i menighedsrådet og samarbejdet mellem os i rådet. Jeg er ikke i tvivl om, at der ligger mange spændende opgaver foran det nye menighedsråd.
Carsten Brenøe
 


Min hustru og jeg flyttede til Benløse Sogn 5. oktober 2014. Til et helt nyt villakvarter. Vi kom fra Valby i København for at være nær vores søn og svigerdatter og ikke mindst børnebørnene.
Jeg har i flere perioder siddet i menighedsråd Timotheus sogn og Aalholm Sogn i Valby.
I Aalholm Sogn fik vi reddet kirken fra lukning, hvilket var en hård og usikker proces, men det lykkedes.
Kirkeligt set tilhører jeg ikke nogen fløje, men ønsker at folkekirken skal være åben for alle. I disse udmeldelsestider, vil jeg gerne være medarbejder på, at folkekirken i Benløse Sogn også har gudstjenester og tilbud til alle aldersgrupper og måske mere synlighed i nærområdet!
Jeg er 66 år og uddannet socialpædagog. Arbejder lidt endnu, men nyder ellers mit otium. Jeg føler dog at jeg har kræfter og overskud og har noget at bidrage med i det nye menighedsråd.
Arne Bjerring