Mini-kirke

Minikirke er et tilbud til børn i alderen 0-3 år. Det er især dagplejen der deltager, men bedsteforældre og hjemmegående mødre og fædre med småbørn er også meget velkomne.

Vi mødes i Benløse Kirke
Torsdag den 15. november kl. 10.00
Torsdag den 6. december kl. 10.00
Tirsdag den 5. februar kl. 10.00

Vi samles ved orglet for at synge, danse, klappe og hoppe. Vi lytter til musik og fanger sæbebobler. Vi er i kirke med alle sanser. Præsten har præstekjolen på og fortæller historie både med ord og med rekvisitter.

Alt foregår på børnenes præmisser, så de i mødet med kirken kan mærke, at dette særlige rum også er et rum, hvor børn kan være. Vi beder altid Fadervor sammen og præsten lyser velsignelsen inden vi samles i Den gamle Skole for at spise boller og drikke saftevand.

Tilmelding til organist Lone Svolgaard på sms: 24 23 19 75.

Lone Svoldgaard og
Majbritt Breinholt Christensen