Pinse i Ringsted og Sorø

Pinsegudstjeneste mandag 1. juni kl. 10.30

Traditionen tro indbyder de to kommuner, der tilsammen udgør Ringsted-Sorø Provsti, til fælles pinsegudstjeneste mandag 1. juni kl. 10.30. I år indbyder kirkerne til gudstjeneste tre steder:

•    Klostermarkskirken i Ringsted
•    Nordrup Kirkeskov
•    Kongsgaardens enge på Strandvejen i Vester Broby

Pinse i skoven
Spillemandsmusik og pinsesalmer er blot nogle af de ting vi samles om, når vi fejrer pinse i den nye grønne kirkeskov. Tag gerne stol/tæppe med, og madkurven til frokost i det grønne efter gudstjenesten.
Sted: Nordrup Kirkeskov, Nordrupvej 132/ Giesegårdvej, Nordrup, Ringsted.

Pinse på engen
Familiegudstje­neste bag Kloster­markskirken, hvor store og små indbydes til at fejre pinsen med sæbebobler og flag, når vi hører om Helligånden og den allerførste pinse.
Sted: Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46C, Ringsted.

I tilfælde af dårligt vejr rykker begge gudstjenester indenfor i henholdsvis Nordrup kirke og Klostermarkskirken.

Ringsted-Sorø provsti