Præsten holder studieorlov

Pause og pusterum. Viden og refleksion.

Jeg er så heldig, at få lov til at holde studieorlov i perioden 1. februar til 1. maj 2019.Jeg elsker at holde gudstjeneste og prædike uanset om det drejer sig om bisættelser, konfirmationer eller børnegudstjenester. Jeg har været præst i 17 år og har i løbet af den tid holdt et utal af gudstjenester og skrevet utallige prædikener. Det giver mig stor arbejdsglæde, men jeg kan mærke, at der er opstået et behov for at gennemtænke min praksis og finde ny inspiration. Derfor vil jeg i min studieorlov beskæftige mig med en gren inden for teologien, der kaldes liturgisk teologi. Den beskæftiger sig med gudstjenestens teori og praksis.

Gudstjenesten er kirkens rygrad. I gudstjenesten lever kirkens traditioner, men det er også her de udfordres af den tid, som kirken også er en del af. Hvis teologien skal give mening for nutidens menneske må den tage afsæt i vores erfaringer og tale ind i den tid vi lever i. I gudstjenesten kommer den opstande Kristus os levende i møde og det er gennem gudstjenesten, at vores tro kan formes og styrkes. Når vi samles til gudstjeneste bør den både med og uden ord fortælle troværdigt om den Gud, vi tror på.

Jeg håber, at arbejdet ikke kun vil komme mig selv til gavn, men at også menigheden vil nyde godt af at få en reflekteret prædikant og præst tilbage. Jeg håber også, at jeg kan deltage mere kvalificeret når folkekirken i de kommende år skal debattere og arbejde med gudstjenesten. For netop arbejdet med at forny og udfordre folkekirkens gudstjeneste er afgørende for, at kirken kan blive ved med at være relevant for nutidens mennesker.

Vi ses!
Majbritt Breinholt Christensen