Hvad fik du ud af det? Præstens studieorlov

Mange børn synes, at det er kedeligt at gå i skole. Når der er nogen, der tør sige det højt, så står der straks en masse voksne klar til at fortælle dem, at alt ikke er underholdning og at det er sundt at kede sig, arbejde hårdt og gøre som der bliver sagt! Det er rigtigt alt sammen men måske mener ungerne noget andet. Jeg tror, at børnene mener, at det man laver i skolen helst skal føles meningsfuldt.

Andre siger, at det er kedeligt at gå i kirke og kommer der så lidt som muligt. Man kunne fortælle dem at gudstjeneste ikke er underholdning og at man må yde før man kan nyde. Men jeg tror, at de mener noget andet. Jeg tror, at de mener, at gudstjenesten ikke er meningsfuld for dem.

Jeg havde studieorlov i 3 måneder i begyndelsen af 2019. Det var tre gode måneder, hvor jeg fik lov til at fordybe mig i et teologisk emne, som jeg altid har haft en særlig interesse i. Nemlig gudstjenesten og hvad man kan tænke om den og gøre med den.

Jeg har igennem årene særligt beskæftiget mig med, hvordan man kan skabe gode gudstjenester for børn. Et af de bærende elementer har altid været en legende tilgang. Bibelfortællingen er blevet levendegjort med rekvisitter, deltagelse af børnene og gennem samtale. Vi har sammen leget fortællingen.

Jeg oplever, at de voksne også godt kan lide at gå til gudstjeneste når der et element af leg. Men det bliver først legitimt når det er børnene der leger. Det er som om, at voksne har glemt hvor vigtig en del af livet legen er. Leg er ikke kun for børn men er en nødvendig forudsætning for udvikling og innovation.

Det er i legen man kan blive klogere på sin egen rolle i livet og det er gennem leg, at livet kan åbne sig og nye dimensioner kan opstå. Den leg der opstår, kan kaldes ”dyb leg”. Leg på et eksistentielt plan. Legen er altid på spil i det religiøse. Ikke bare i det ydre med særlige bevægelser, kostumer og regler men også på et dybere plan når vejen til det oversanselige åbner sig.

Min studieorlov gav mig tid til at fordybe mig, men først og fremmest ny energi til at tage fat på arbejdet med gudstjenesten. Den gudstjeneste der helst skal være meningsfuld. Hvis ikke den giver mening for os, giver Gud heller ikke mening.

Majbritt Breinholt Christensen