Salmer, sange og digtere!

Inden for det sidste halve år har vi på forskellig vis kunne læse om to af vore moderne salmedigtere. Vi kender tekster som “De dybeste lag i mit hjerte”, “Du som ud af intet skabte” og “Du kom med alt det der var dig”. I foråret udkom Bogen “Du kom med alt det der var dig”. En dejlig bog om digteren Jens Rosendals liv, som jeg læste med stor glæde.

I begyndelsen af november blev en anden digter hædret. Salmer som “Måne og sol”, “Kornet som dør i jorden” og “Nu går solen sin vej”, kender rigtig mange. I år går Kristelig Dagblads pris til digteren Holger Lissner for hans arbejde med at forny den danske salmetradition samt for oversættelse af andre landes salmer til dansk.  Begge de to digtere har været med mange gange, når vi har haft Sang-Cafè på “Den Gamle Skole.

John Outzen Schou