Sangcafé – Sådan gør vi det!En gang for længe siden var der nogle mennesker, der spurgte nogle andre mennesker, om de ville være med til at lave noget med sang og musik for nogle andre mennesker i Den gamle Skole i Benløse. Disse nogle var Benløse Menighedsråd og Lone Svolgaard og undertegnede. Det tredje nogle, var sangglade mennesker i Benløse. Det blev så til en masse Sang-Caféer.

Og, hvordan forbereder man sig så til en Sang-Café. Det første vi gør, når en ny Sang-Café skal forberedes er, at se på de sangønsker, der er kommet fra den Sang-Café, vi lige har haft. Dernæst kigger vi på årstiden. Er der salmer, sange eller viser, som vi synes, der skal med? Så leder vi i sang-og salmebøger, visesamlinger eller hvad vi nu kan få fat i af sangtekster og melodier.

Når alt dette er gjort, så synges alt igennem, og det endelige sangprogram begynder at tage form. Vi har fundet frem til, at et program på seksten tekster passer fint ind i et to timers formiddagsprogram.

To sange er på forhånd udtaget, idet vi altid begynder med sangen ”Det er godt at se dig” og vi slutter med ”Det er så svært, at sige farvel”. Tilbage er der så fjorten sange, som vi skal finde frem til. Af disse er der igen fire til fem tekster, der har med kirken at gøre. Tilbage skal vi så vælge ni til ti sange fra den store mængde af danske sange og viser. Så kommer vi til forberedelsernes tredje led. Her skal der skrives en tekst til hver af de valgte sange. Her fortæller vi gerne lidt om forfatteren til sangene. Den opgave kan godt tage lidt tid.

Vi er nu nået frem til forberedelsernes fjerde led. Her synger vi alle sangene godt igennem. Det rigtige toneleje findes, og således er vi da nået frem til det femte led i forberedelse af en Sang-Café.

Det er selve afholdelsen, som finder sted en onsdag i månederne september, oktober, november og december samt i januar, februar og marts. Her viser det sig, at alle vore anstrengelser indtil nu kun har givet os lyst til at fortsætte.

At forberede en Sang-Café er at befinde sig et godt sted i tilværelsen.

John Outzen Schou