Trinitatis tid, agurketid, hverdagstid, den grønne tid og skabelsestid


Foto: Herdis Petersen


Pinsen står for døren, og vi går nu sommeren i møde.

Tiden fra pinse til advent kalder man i kirken for Trinitatis tiden. Den indledes i år søndag d. 12. juni, som er Trinitatis søndag, og så fortsætter den ellers med de mange søndage efter trinitatis, kun afbrudt af Allehelgens søndag, indtil vi når 1. søndag i advent, som også indleder det nye kirkeår.

Trinitatis betyder tiden for den hellige, treenige Gud. Gud er tre i en; Fader, Søn og Helligånd. Gud er med andre ord både den, der har skabt os, den der har frelst os, og den, der inspirerer os til at tro.

På denne tid af året er der ikke store, kirkelige fester – hverken jul, påske, Kr. Himmelfart eller pinse. Derfor kalder man også Trinitatistiden for ”kirkens hverdage”, og i kirken prædikes der om Jesu liv og forkyndelse.

Men hverdage er nu heller slet ikke så ringe endda. Hverdagene er dem, der er flest af i vores liv. Livets festdage er vigtige; festdage er mærkedage – de dage der for alvor kan mærkes, og som sætter mærker i vores liv. Men hvis hver dag var en festdag, så ville vi jo slet ikke kunne nyde dem på samme måde.

Vi går sommeren i møde, denne skønne tid, hvor naturen omkring os er så frodig og grøn. Mange ser hen til sommerferien, hvor man kan puste ud, og nyde lange dage med blanke sider i kalenderen. Sommertiden kaldes også for agurketiden især i pressen, fordi der ikke sker alverden. Men er det ikke også rart, at vi indimellem kan slippe for at skulle tage stilling til store problemer og store spørgsmål? Ja faktisk kan det være ganske sundt indimellem at kede sig en smule.

Sommerens grønne frodighed kan få os til at tænke over, at Gud har skabt jorden, og at vi som mennesker har et ansvar for at give denne dejlige jord videre til vores børn og børnebørn, så også de i fremtiden må kunne glæde sig over rent vand, ren luft og et mangfoldigt dyre og planteliv.

I livets mange hverdage omgås vi vore medmennesker; familie og venner, arbejdskollegaer og naboer – her kan vi tænke over det, som Jesu engang sagde; at det, som vi gerne vil have, at andre skal gøre mod os, det skal vi også gøre imod dem. Det som man også kalder ”Den gyldne regel”.

I hverdagslivet har vi også brug for at tro på Gud, så vi ikke synes, at alt bliver gråt i gråt. Helligånden er med til at holde vores tro i live, og får os til at se mening og sammenhæng i vores tilværelse.

Kirkens farve er i trinitatis tiden grøn, og her når vi går ind i juni, da er den danske natur så smuk, som den næsten kan blive; grøn og frodig og fuld af liv og vækst.

Trinitatis tiden er en rolig og god tid at vokse i og at finde ro i sit liv og i sin hverdag.

God sommer
Lone Uldall Jørgensen