Kirken


Foto: Peter Klarskov.


Jeg havde kørt igennem Benløse mange gange, inden jeg opdagede, at der overhovedet var nogen kirke. Trods kirkens høje beliggenhed oppe i den gamle bydel, gemmer den sig lidt i den nyere bebyggelse. Benløse sogn har været og er stadig i kraftig vækst. Fra at have været en lille landsby, bor vi nu over 5000 i Benløse sogn.

Benløse kirkes historie går tilbage til ca. 1250. Bygningen er dermed den ældste i sognet. Det fortælles, at kirken er bygget af teglsten, der er blevet brændt på et teglværk, der har ligget nede på boldbanerne mellem Byskovskolen og fritidshjemmet Benløsegården.

Løbende er der sket forandringer; sidst kirkegården, som netop er blevet udvidet og ændret, så den passer til de gravstedsformer, som vi ønsker os i dag.

Skiftende generationer er gået ud og ind af kirken, og nye mennesker kommer heldigvis stadig til. Forkyndelsens udtryksform har også ændret sig fra begyndelsen, hvor kirken jo var katolsk og til i dag, hvor den som bekendt hører ind under Den danske folkekirke, som er luthersk. Trods skiftende tider, har kærnebudskabet dog altid været det samme.

I år fejrer vi 500 årsjubilæet for reformationen og den kirkeform, som vi har i dag. Det var den 21. oktober 1517, at det hele begyndte med Luthers opslag af de famøse teser på kirkedøren i Wittenberg.

Reformationsåret 1517 blev startskuddet til en bevægelse, der langsomt kom til at ændre hele Nordeuropa, og dermed også vores kirke. Det epokegørende ved reformationen var, at mennesker gennem oplysning fik mulighed for selv at tænke og sætte sig ind i livets store spørgsmål. Reformationen har gjort os fri af en meget ensrettet lære, doceret fra Rom. Vi har med andre ord fået redskaber til selv at tænke og tro.  Og vi tænker stadig i nye baner.

Selv om kirken hele tiden er under forandring, så er dens budskab alligevel helt de samme som fra begyndelsen. Kirkens historie er jo endnu længere end de 750 år i Benløse. Historien går helt tilbage til Jesus. Da han var færdig med sit arbejde her på jorden, modtog disciplene Helligånden, som siden har været den samlende kraft i alt, hvad der foregår i kirken.

Nok har tiderne og skikkene ændret sig, men grundlæggende er kirken den samme. Og det er den, fordi den bygger på budskabet om Gud, således som Jesus har fortalt om ham. I modsætning til kirkens mursten og bygninger, så står kirkens budskab aldrig til at ændre.

Søren Legarth